Μελέτες & κατασκευές

 

Μελέτες

Η Bcon δραστηριοποιείται στις μελέτες και πρόκειται για έναν βασικό τομέα δραστηριότητας της εταιρείας.

Στις μελέτες περιλαμβάνονται: Μελέτη για Οικοδομική Άδεια, Άδεια Μικρής Κλίμακας, Άδειας λειτουργειας καταστημάτων καθώς και μελέτη Αυθαίρετων

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανέγερση νέας κατοικίας είναι η εξής:

 1. Προμελέτη έργου Αρχιτεκτονική πρόταση
 2. Οικοδομική άδεια
  • Τοπογραφική μελέτη
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Μηχανολογική μελέτη
  • Έκδοση φορολογικών
  • Διεκπεραίωση φακέλου οικοδομικής αδείας
 3. Μελέτες εφαρμογής έργου – Συντονισμός μελετών εφαρμογής έργου
  • Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής
  • Στατική μελέτη εφαρμογής
  • Μηχανολογική μελέτη εφαρμογής

Κατασκευές

Η Bcon δραστηριοποιείται στις κατασκευές, ανακατασκευές και ανακαινίσεις. Ο κατασκευαστικός της βραχίονας καλύπτει επαγγελματικούς χώρους, κατοικίες και καταστήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αισθητική σε συνάρτηση με την ποιότητα, το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η παροχή εγγυήσεων καθώς και η παρακολούθηση της κατασκευής.

Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία μας

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com