Αυθαίρετα/ τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

Bcon και Αυθαίρετα

Από τον 1ο νόμο των αυθαιρέτων 3843/2010, 4014/2011, τον 4178/2013 και τον 4495/2017 που ισχύει μέχρι και σήμερα, η εταιρεία Bcon δραστηριοποιείται δυναμικά σε αυτόν τον τομέ έχοντας εξειδικευμένους συνεργάτες με μακρόχρονη εμπειρία και πλήρη γνώση της ισχύυσας νομοθεσίας. Με περισσότερες από 300 ταχτοποιήσεις από την πρώτη κιόλας εφαρμογή του νόμου των αυθαιρέτων η εταιρεία μας εγγυάται την πλήρη καταγραφή και ταχτοποίηση της ακίνητης περιουσίας του πελάτη σε μικρό χρονικό διάστημα και άκρως ανταγωνιστικό κόστος.

Ο Νέος Νόμος Ν.4495/17

Ο νέος Νόμος ταχτοποίησης αυθαιρέτων Ν.4495/17 αντικατέστησε τους προηγούμενους Ν.4178/2013 και Ν. 4014/2011 και περιλαμβάνει και την *Ταυτότητα κτιρίων. Υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το ύψος του προστίμου που απαιτείται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Επίσης αλλάζουν σε κάποιο βαθμό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διαδικασία γενικά είναι γρήγορη, απλή και γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς την συμβολή της πολεοδομίας. Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει προ της 28.07.2011.

Περιγραφή εργασιών

 1. Διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων-εγγράφων του ακινήτου
  1. Αίτηση στην πολεοδομία ια την απόκτηση αντιγράφων του Στελέχους της Οικοδομικής Αδείας και τον απαιτούμενων σχεδίων, τα οποία είναι τα εξής:
   • Τοπογραφικό
   • Διάγραμμα κάλυψης
   • Κατόψεις ορόφων στις οποίες αντιστοιχούν τα ακίνητα και τα τυχών παραρτήματά τους (πχ. αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, χώροι αποκλειστικής χρήσης κτλ.)
   • Τομές
   • Όψεις
  2. Συγκέντρωση εγγράφων που αφορούν τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου τα οποία είναι τα εξής:
   • Τελευταίο Ε9 του ιδιοκτήτη ( ή των ιδιοκτητών σε περίπτωση συνιδιοκτσίας)
   • Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου
  3. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίεςγια αποδεικτικά αυθαιρεσιών προ του 2011:
   Δημόσια έγγραφα όπως:
   • Αποδεικτικό ηλεκτροδότησης
   • Συμβόλαια ενοικίασης
   • Ένσημα ΙΚΑ
   • Τιμολόγια κατασκευής κ.α
   Και Αεροφωτογραφίες από ΕΚΧΑ ή τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)
 2. Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
  Πραγματοποιείται αυτοψία και γίνεται λεπτομερής αποτύπωση και καταγραφή του ακινήτου με ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο
 3. Σχεδιασμός αποτύπωσης και εύρεσης αυθαιρεσιών
  Σχεδιάζεται η αποτύπωση της ιδιοκτησίας, γίνεται σύγκριση της αποτύπωσης με τα εγγεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας και της σύστασης και καταγράφονται οι αυθαιρεσίες
 4. Μελέτη στοιχείων- εγγράφων και αυθαιρεσιών για τον υπολογισμό προστίμου
  1. Ενδελεχής έλεγχος όλων των στοιχείων- εγγράφων- σχεδίων που αφορούν στο ακίνητο σε συνδυασμό με τη Νομοθεσία των αυθαιρέτων για την ορθή καταχώρηση των αυθαιρεσιών και τον ακριβή υπολογισμό του συνολικού προστίμου
  2. Σύγκριση προστίμων με τον ισχύοντα νόμο (4178/2013) με τον νέο νόμο για την εύρεση της πιο συμφέρουσας λύσης για τον πελάτη
 5. Ενημέρωση Ιδιοκτήτη
  1. Ενημέρωση του/ των ιδιοκτητών του ακινήτου για το είδος των αυθαιρεσιών και το ύψος του προστίμου καθώς και τους τρόπους πληρωμής αυτού ( εφάπαξ, με δόσεις κτλ.)
  2. Ανάθεση στην εταιρεία μας την υπαγωγή του ακινήτου στις διατάξεις του Νόμου για τις αυθαίρετες κατασκευές
 6. Υπαγωγή ακινήτου στις διατάξεις του Νόμου για τις αυθαίρετες κατασκευές Μετά την επίσημη ανάθεση του έργου στην εταιρεία μας ( σύμβαση Ανάθεσης- Ανάλυψης) γίνεται η εισαγωγή της δήλωσης του ακινήτου στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και εκδίδονται οι εντολές πληρωμής για το παράβολο και το ποσοστό ανταπόδοσης του ΤΕΕ. Μόλις γίνει η πληρωμή των παραπάνω από τον πελάτη γίνεται και η υπαγωγή του ακινήτου στις διατάξεις του νόμου για τις αυθαίρετες κατασκευές.
 7. Ολοκλήρωση απαιτούμενων βάση νόμου σχεδίων- εγγράφων και οριστική υπαγωγή Ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των αυθαιρεσιών εκπονούνται όλα τα απαιτούμενα σχέδια και έγγραφα (ύστερα και από συνεννόηση με συμβολαιογράφους σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων) και γίνεται η οριστική υπαγωγή του έργου ( με την εξόφληση του 30% του συνολικού προστίμου) και η παράδοση πλήρους φακέλου στον/ στους ιδιοκτήτη/τες.

Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία μας

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com