Εξωτερικοί συνεργάτες της Bcon

Κίρκη Μαριολοπούλου

Γεννήθηκε την Γρενόβη της Γαλλίας και αποφοίτησε από το κολλέγιο Αθηνών το 1999. Σπούδασε Αρχιτεκτονική (BA Hons, MΑrch) στη Μεγάλη Βρετανία στο East London University. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 2005 με τον Αρχιτέκτονα Διονύση Σοτοβίκη και ίδρυσαν μαζί την εταιρεία “Workshop Dionisis & Kirki” . Το 2014 ίδρυσε την εταιρεία “ Kipseli Architects”. Συνεργάζεται με την Bcon (ως εξωτερικός συνεργάτης) από το 2005.

Κωνσταντίνος Σουρίλας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2010 ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το 2012 ίδρυσε τη δική του εταιρεία με την επωνυμία “ΚΜΣ Engineering”. Συνεργάζεται με την Bcon (ως εξωτερικός συνεργάτης) από το 2015.

Χρήστος Παπαδόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλωματος ειδίκευσης (ΜΔΕ), ΕΜΠ στο αντικείμενο « Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση κατασκευών». Έχει 25τή μελετιτική εμπειρία στη μόρφωση, σχεδιασμό και ανάλυση κτιρίων και μεγάλων τεχνικών έργων. Συνεργάζεται με την Bcon (ως εξωτερικός συνεργάτης) από το 2008.

Στέλιος Πανούτσος

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το πρόγραμμα “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος μελετών δομικών έργων, με κύρια αρμοδιότητα τις στατικές μελέτες κτιριακών έργων καθώς και άλλων, ειδικών κατασκευών από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Συνεργάζεται με μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες για παροχή συμβουλών και στην εκπόνηση μελετών διαφόρων έργων καθώς και στην επίβλεψη αυτών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Κτιριακά έργα, και κυρίως μεταλλικές κτιριακές κατασκευές βιομηχανικών και εμπορικών χρήσεων. Μελέτη νέων, αποτίμηση και ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία.