Ιδιωτική κατοικία στη Δάφνη

 

  • Ημερομηνία αποπεράτωσης: Υπο- κατασκευή
  • Κατασκευή: B con construction and design
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριοπούλου
  • Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος

 

Περιγραφή

Το κτίριο που βρίσκεται στη Δάφνη, θα είναι ενταγμένο στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής με σύγχρονη αρχιτεκτονική μορφή και άρτια κατασκευή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να αναδειχθεί η ιδιαίτερη γεωμετρία του οικοπέδου. Πιο συγκεκριμένα, το κτίριο εντάσσεται στην υφιστάμενη διαμόρφωση του εδάφους και οι διαμορφώσεις αυτού- εκσκαφές/επιχώσεις- δεν υπερβαίνουν το 1,50μ. από τη φυσική στάθμη του οικοπέδου.

 

Κατασκευή/ Υλικά

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι έγχρωμος θερμοσοβάς σε απόχρωση μπεζ και πράσινη, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις  σε επιμέρους λεπτομέρειες και έγχρωμα κουφώματα αλουμινίου. Ο σκελετός του κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.