Πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους
  • Ημερομηνία αποπεράτωσης: Οκτώβριος 2008
  • Κατασκευή: B con construction and design
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριοπούλου
  • Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος, Λάμπρος Μπέτσης

 

Περιγραφή

Πρόκειται για μία οκταόροφη πολυκατοικία στη περιοχή των Αμπελοκήπων, η οποία κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Κατασκευάστηκαν πολυτελή οροφοδιαμερίσματα  και μία μεζονέτα στους επάνω τελευταίους ορόφους.  Πρόκειται για ένα γεωμετρικό, κυβιστικό design το οποίο και είχε άμεση αγοραστική ανταπόκριση.